Skip to main content
 首页 » 活动线报

腾讯微证券,新年许愿抽取随机红包,亲测0.28元!

2018年12月25日8120

腾讯微证券,新年许愿抽取随机红包.jpg

  腾讯微证券举办的新年许愿小游戏抽红包活动,关注腾讯微证券公众号,点击推文新年许愿抢财气,然后参加一个抢财气的小游戏就能获得一份随机微信红包奖励,红包直接以微信零钱的方式推送,亲测0.28元。

  活动时间:截止2019年1月7日

       活动规则:许愿与好友助力环节都可以抢财气

                         财气越多奖励越大

                         活动期间每位用户每周可参与一次

  活动奖励:随机金额微信红包

  立即参与:微信扫码下面第1个二维码关注【腾讯微证券】,再扫描第2个二维码进去点击图片参加。

腾讯微证券公众号.jpg

腾讯微证券,新年许愿抽取随机红包.jpg

腾讯微证券.jpg

评论列表暂无评论
发表评论